Generelt

 • Reinstallering av ildsted krever ikke søknad eller tillatelse, men tiltaket skal meldes til brann- og feiervesenet i kommunen, og det skal gjennomføres en kvalifisert kontroll.
 • Lukkede ildsteder må ikke gi større partikkelutslipp enn angitt i NS 3059, noe gamle ovner normalt ikke oppfyller. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft på gamle installasjoner av ildsted, men gjelder i utgangspunktet ved all montering og gjenoppbygging av eldre ildsteder.
 • Gamle ildsteder kan gjenoppbygges og installeres i samme bygning eller i ny bygning dersom man får dispensasjon fra utslippskravene.
 • Der eldre, bevaringsverdige ildsteder er nødvendig av hensyn til interiøret i en kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan man likevel ta i bruk slike ildsteder uten at det er behov for dispensasjon.
 • Peiser og andre åpne ildsteder er ikke omfattet av kravet til utslippsbegrensning.
 • Ildsteder produsert før 01.07.1997, men etter 1940, kan i de fleste tilfeller kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.

Alle avstander som står oppgitt under er minimumsavstander. Enkelte ildsteder kan ha behov for større avstander.

Fundament og bæreevne

 • Ildsteder skal stilles opp på underlag som tåler vekten av ildstedet.
 • Golvet skal ha tilstrekkelig stivhet mot nedbøyninger og rystelser
 • Eget fundament eller avstivning av golvet kan være nødvendig.

Avstand til golv og beskyttelse med ubrennbart materiale

 • 230mm uten askeskuffe
 • 100mm med askeskuffe
 • Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale
 • Kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omramming dekkes av slik plate.
 • Plate må stikke 300mm fram foran ildstedets ilegg.
 • Dersom ildstedet kan fyres med dørene i åpen stilling, må platen foran ildstedet bergnes ut fra høyden på ildstedet. Hvis peisbunnen er høyere fra gulvet enn 470mm må høyden over 470mm legges til framspringet på platen foran ildstedet.

Ildsted mot brennbar vegg uten brannmur

 • Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600mm fra parallell vegg
 • Ildsted som plasseres i hjørne med heteflate i 45 grader vinkel mot veggen, kan monteres mot brennbar vegg hvis avstand er minst 300mm
 • Søyleovner som plasseres i hjørne må ha minst 600mm avstand til brennbar vegg fra den runde delen av ildstedet.

Ildsted mot ubrennbar vegg

 • Avstand fra ildsted til brannmur/ubrennbar vegg må være minst 100mm
 • Ved plassering i hjørnet må hele veggen bak ildstedet være ubrennbar
 • Hvis ildstedet plasseres med avstand mellom 300mm og 600mm fra vegg, må veggen bak ildstedet være ubrennbar med areal som tilsvarer ildstedets ytre mål på vegg.