For at et ildsted skal regne som godkjent i Norge må følgende kriterier være oppfylt:

  • Monteringsveiledning og bruksanvisning skal være på et skandinavisk språk
  • CE-Merket
  • Være godkjent etter Norsk Standard (testet for avstand til brennbart materiale etc.)
  • Ildstedet må være rentbrennende, i henhold til NS-3059.
  • Testene skal i tillegg være utført av et godkjent selskap, disse 3 er SP Fire (Norge og Sverige), Teknologisk Institutt i Danmark eller Rhein Ruhr Feuerstelle i Tyskland.
  • Om du har kjøpt/vurderer å kjøpe brukt ildsted kan det være lurt og ta kontakt med en forhandler eller med oss i feiertjenesten om man er usikker om ildstedet oppfyller kravene til utslipp.