Pipa er omtalt som "Jøtul Stålpipe" og er produsert før 1999, og var mye brukt i boliger og fritidsboliger helt siden 70- tallet.

I Salten er det registrert ca 4100 stålpiper, og det er rimelig å anta at flere av disse er av denne typen.

 Jøtul AS forklarer at isolasjonen i både pipemodulene og takkassetten forringes etter mange års fyring, som betyr at den krymper - og at man da får partier i skorsteinen som blir stående uten isolasjon. Dersom det oppstår en brann i skorsteinen, blir temperaturen på utsiden av takkassetten og pipemodulen så høy at det kan antenne tilstøtende bygningskonstruksjoner.

I tillegg til Jøtul AS sin forklaring vet vi at mange pipeløp er tilkoblet eldre ildsteder som avgir en langt høyere røykgasstemperatur sammenlignet med moderne rentbrennende ildsteder. Dette kan føre til for høye temperaturer på utsiden av takkassetten og pipemodulen, som i seg selv kan være nok til å antenne tilstøtende bygningskonstruksjoner.

Ved feiing og inspeksjon av Jøtul stålpipe ser feiertjenesten ofte tegn på deformasjoner som understøtter Jøtul AS sin forklaring. Mange piper kan også ha svekkelser som ikke er synlige.

Har du en Jøtul stålpipe produsert før 1999 i boligen eller i fritidsboligen bør pipas tilstand vurderes. For de aller fleste som bruker fyringsanlegget kan det å bytte ut pipa være den beste løsningen med tanke på den kjente risikofaktoren med denne pipa.