Det avhenger av skorsteinstype og hvordan du gjør det.

Teglskorsteinens røykløp skal være synlig for inspeksjon og kan ikke tildekkes med vegg/plate som ligger direkte mot skorsteinen. teglskorsteinen består som regel av et røykløp eller et røykløp og et lufteløp. Teglskorsteiner uten lufteløp skal ha alle fire sider synlig for inspeksjon om med minimum 100 mm avstand til vegg uavhengig av skorsteinens tykkelse. Teglskorsteiner med lufteløp skal ha alle tre sider av røykkanalen synlig for inspeksjon og med minimum 100 mm avstand til vegg uavhengig av skorsteinens tykkelse. Luftekanalen kan tildekkes.

elementskorsteiner og stålskorsteiner skal oppføres som beskrevet i monteringsanvisning. Som regel kan inntil to sider i hver etasje tildekkes med plater/vegg, men det finnes unntak. Er du usikker eller ikke finner monteringsanvisning for din skorstein anbefaler vi å ta kontakt med feieren eller annen fagperson.

Tynne fliser, skiferplater, papirtapet og enkelte typer brannmursplater kan alikevel være mulig å lime direkte på skorsteinen.