Ja, nyoppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Rehabilitering av skorstein kan kun utføres av sertifisert firma/montør.

Mindre vedlikeholdsjobber som ikke endrer skorsteinens oppstillingsvilkår regnes som normalt vedlikehold og er ikke søknadspliktig.