For å unngå brann i skorstein er vedlikehold av fyringsanlegget viktig.  Du kan redusere risiko for brann med få enkle grep. Å tømme sotluka en gang i året er en av de kanskje viktigste grepene du gjør.

Så enkelt tømmer du sotluka!

 

Husk å sett bøtta på ubrennbart underlag og et godt stykke fra husveggen og andre brennbare overflater

Ditt ansvar

Som eier av fyringsanlegget er du ansvarlig for vedlikeholdet av fyringsanlegget. Feiern hjelper deg med å feie røykkanalene når det er behov for det og fjerner sotet etter feiing, men har ikke feieren fått ilgang til sotluka etter feiing må du selv fjerne sotet. Det er også smart å tømme sotluka en gang i året uavhengig om feieren har vært der.