Branntepper er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand.

Fordeler med brannteppe:

  • Svært effektivt mot små branner i startfasen, samt komfyrbranner
  • Lett å håndtere
  • Tar liten plass

Ulemper med brannteppe:

  • Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen
  • Uegnet mot større branner
  • Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes