Karbondioksid (CO2/kullsyre) fortrenger oksygen og kveler dermed en brann effektivt.

Fordeler med Co2:

  • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
  • Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr
  • Forurenser ikke omgivelsene

Ulemper med Co2:

  • Uegnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes
  • Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen
  • Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn
  • Gassen har en temperatur på -75 celsius, noe som kan medføre frostskader
  • Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk