Pulverapparat er veldig effektivt mot de fleste typer brann. I en bolig skal et godkjent
pulverapparat være på minimum 6 kg. Det er viktig å huske på at apparatet må inn til
kontroll hvert 5. år og til service hver 10.år. Dette må utføres av sakkyndig personell. 

Fordeler med pulver:

  • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
  • Egnet mot de fleste typer branner - faste materialer (A), brennbare væsker (B) og gass (C).
  • Tåler frost

Ulemper med pulver:

  • Liten kapasitet. Et 6 kilos apparat tømmes på 10-20 sekunder.  
  • Lager store etterskader, kan også ødelegge elektriske artikler.
  • Kan være vanskelig å bruke for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne pga. tyngden