Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Du kan derfor montere ildstedet selv, men det anbefales å benytte en sertifisert montør.

Feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning og at skorstein, ildsted og ventilasjon blir dimensjonert riktig.

Er du usikker på om du kan montere et ildsted er det smart å kontakte feieren eller andre fagpersoner.