• Gjør beboere oppmerksom på at feiing og tilsyn med fyringsanlegget skal utføres 

  • Dersom det er nødvendig å feie pipa er det viktig at du ikke fyrer i ildstedene 

  • Steng alle luker og spjeld på fyringsanlegget

  • Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon og at sotluke/feieluke kan åpnes for uttak av sot og feiing 

  • Sørg for at stige opp til og på tak er tilstrekkelig sikret for trygg og sikker adkomst ved inspeksjon og feiing fra tak 

  • Ha monteringsanvisninger og annen dokumentasjon på fyringsanlegget tilgjengelig

  • Finn frem slokkeutstyr, test røykvarsleren og bytt batteri om nødvendig 

  • Vær aktivt med på tilsynet og bidra med opplysninger om fyringsanlegget

  • Still spørsmål og vær nyskjerrig