Dersom det ble avdekket forhold med fyringsanlegget som utgjør økt risiko for brann eller som på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i Brannvernlovgivningen, må disse forholdene utbedres.

  • Dersom det er fare for at videre bruk av fyringsanlegget gir økt fare for brann må du ta det ut av drift til du har fått utbedret forholdet.
  • Det kan være flere løsninger for å utbedre forholdet. Hør med feieren/Brannforebyggeren eller andre fagpersoner om råd dersom du er usikker på hvordan dette kan løses.
  • Gi tilbakemelding på tilsynsrapporten ihht tilsynsrapportens føringer når du har valgt løsning og lagt en fremdriftsplan/ ev utbedret forholdet.

Når forholdet er utbedret vil tilsynet avsluttes og hyppighet for tilsyn vurderes på nytt.