Ja det er mulig, men vi ønsker å være der sammen med deg. Kontakt oss, så finner vi en løsning.

Du kan låne nødvendig utstyr for å feie skorstein og røykkanaler selv. Du vil få nødvendige instruksjoner om hvordan du utfører feiing og hva du må være obs på.  

Bilder, dokumentasjoner på fyringsanleggets produkter og oppstilling kan bidra til å identifisere risiko for brann. Dette kan i mange tilfeller være tilstrekkelig for å kunne utsette besøket til mer passende tidspunkt for tilsyn.