Ja det kan du, men du behøver ikke. Feieren må uansett føre tilsyn med fyringsanlegget og feie dersom det er behov.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget.

Feie- og tilsynsgebyret dekker utgiftene kommunen har for å opprettholde disse tjenestene. Ta kontakt med din kommune for spørsmål om feie- og tilsynsgebyr.