Det avhenger av skorsteinstype og hvordan du gjør det.

Teglskorsteinens røykløp skal være synlig for inspeksjon på alle sider av røykløpet og kan ikke tildekkes med vegg/plate som ligger direkte mot skorsteinen. Teglskorsteiner uten lufteløp skal ha alle fire sider synlig for inspeksjon med minimum 100 mm avstand til vegg. Teglskorsteiner med lufteløp skal ha alle tre sider av røykkanalen synlig for inspeksjon og med minimum 100 mm avstand til vegg. Luftekanalen kan tildekkes.

elementskorsteiner og stålskorsteiner skal oppføres som beskrevet i monteringsanvisning. Som regel kan inntil to sider i hver etasje tildekkes med plater/vegg, men det finnes unntak. Er du usikker eller ikke finner monteringsanvisningen anbefaler vi å ta kontakt med feieren eller annen fagperson.

Tynne fliser, skiferplater, papirtapet og enkelte typer brannmursplater kan alikevel være mulig å lime direkte på skorsteinen.