Ja, nyoppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig.

Søknad levers til byggesaksmyndigheten i din kommune.

Mindre vedlikeholdsjobber som ikke endrer skorsteinens oppstillingsvilkår regnes som normalt vedlikehold og er ikke søknadspliktig.