I gjennomsnitt besøker feieren/Brannforebyggeren fyringsanlegg i boliger hvert 4.- 6. år. i Fritidsboliger hvert 8.- 10. år. Du kan logge inn på MinEiendom for å se når neste feiing/tilsyn er planlagt hos deg.

Hyppigheten på ditt fyringsanlegg er vurdert ut fra brukshistorikk og fyringsanleggets sammensettning samt andre relevante opplysninger og feierens faglige vurdering.