Det er kartlagt ca 10 000 fritidsboliger med fyringsanlegg i Salten. Basert på tilgjengelige data er fritidsboligene satt i system og besøkes fortløpende etter antatt behov.

Du kan selv påvirke når vi besøker din fritidsbolig. Ta kontakt med oss for å dele viktige opplysninger om ditt fyringsanlegg og for å planlegge hytteturen sammen med oss.