Bodø kommune og Salten Brann IKS er i gang med å utvikle en arena for fremvisning av velferdsteknologi innen brannvern. Her er vil det etterhvert være mulighet for kommunalt ansatte, politikere, brukere og pårørende til å gjøre avtale med hjelpemiddelteamet i Bodø kommune for å se hva som finnes innen denne type teknologi. Ideen er å rigge opp et mobilt slokkeanlegg, komfyrvakt og røykvarsler med trygghetsalarm slik at man kan se hvordan de ulike enhetene responderer og kommuniserer med hverandre.

Hjelpemiddelteamet har på eget initiativ modifisert det mobile slokkeanlegget noe, slik at det er lett å vise frem hvordan anlegget ser ut på innsiden samt på baksiden av manuell utløser.