110-sentralen

Salten Brann IKS har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 44 kommuner i Nordland og Troms. 110-sentralen er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og Politiets operasjonssentral (112) på Bodø brannstasjon.

 • Andreas Skindlo

  underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Anne-Sofie Fongen

  Fagleder Alarmansvarlig
 • Bjørn Engan

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Finn-Viggo Dreyer

  Finn-Viggo Dreyer

  Vaktleder
  Telefon: 75 54 68 50
 • Hege Svenndatter Johansen

  Hege Svenndatter Johansen

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Jan-Ivar Nordvik

  Operativ Leder/NK Fagansvarlig
  97 67 42 88 Telefon: 75 54 68 50
 • Joakim Jarnæs

  Joakim Jarnæs

  Leder 110-sentralen
  91 38 80 06 Telefon: 75 55 74 01
 • John Harald Løkås

  Vaktleder
  90 94 60 83
 • Kim Tore Bjørnå

  Kim Tore Bjørnå

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Magne Brunes

  Vaktleder
  Telefon: 75 54 68 50
 • Nina Normann Godtfredsen

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Svein Arne Sørensen

  Vaktleder
  Telefon: 75 54 68 50
 • Terje Øverdal

  Underbrannmester
  91 52 87 92 Telefon: 75 54 68 50
 • Tom-Roger Olsen

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Trond Løkås

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Trond Rabben

  Underbrannmester
  Telefon: 75 54 68 50
 • Yngvar Braute

  Brannkonstabel
  Telefon: 75546850
 • Øystein Bjerke

  Øystein Bjerke

  Vaktleder
  Telefon: 75 54 68 50
 • Øyvind Nygaard

  Teknisk fagansvarlig
  Telefon: 75 54 68 50