Hvordan varsler vi feiing

 • Du vil mottatt SMS eller varsellapp i postkassen
 • Alle vil bli forsøkt varslet på sms
 • De som ikke har mobil vil få varsellapp i postkassen eller på døra til huset der feiing skal utføres

Hva må du gjøre før feiing

 • Gi beskjed så snart som mulig om feiing ikke kan utføres
 • Sørge for at fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing
 • Sørge for at fyringsanlegget er utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en god måte
 • Sørge for at ildsted, luker, spjeld og trekkventiler er lukket for å forhindre utsoting
 • Ikke ha fyr i ildstedet samme dag som feiing skal utføres
 • Dersom feiing skal utføres fra tak må stige settes opp eller legges frem lett tilgjengelig
 • Ved feiing fra loft må noen være hjemme slik at vi får tilgang til feieluka på loftet
 • Hvis sotluken ikke er tilgjengelig for uttak av sot, må du ta ut soten selv etter feiing. Dette er meget viktig for å redusere faren for sotbrann.