Salten Brann IKS leverer feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg på vegne av våre eierkommuner. Dette blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter som regulerer feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer utgjør sannsynlighet og konsekvens for brann, som igjen fastsetter risiko og behov for feiing og tilsyn.

Logg inn på MinEiendom for å se når vi har planlagt neste besøk hos deg.

Har du endret fyringsmønster eller gjort endringer på fyringsanlegget siden sist vi besøkte deg må du ta kontakt med oss. endringene kan medføre en endring av behov for feie- og tilsynstjenester.

Før feieren kommer til deg vil du motta en SMS med varsel om tilsyn og feiing, bli oppringt eller at feieren kommer uanmeldt.

Kommer feieren uanmeldt er dette som oftest at vi ikke har fått kontakt med deg gjennom SMS eller telefon. Vi spør alltid om det passer når vi kommer eller blir enig med deg om et tidspunkt for gjennomføring. Vi kommer alltid uniformert og har ID-kort.

For spørsmål om feiing og tilsyn kan du kontakte oss på post@saltenbrann.no eller tel:75557405

Spørsmål og svar