Slik gir vi deg varsel om Feiing- og tilsyn med fyringsanlegget

Feiing og tilsyn varsles via SMS fra et unikt 14- sifferet nummer. Dette skyldes at ditt svar knyttes til din eiendom og arkiveres. I meldingen får du en lenke til MinEiendom med utfyllende informasjon om tiltaket og selve varslet.

For at vi skal kunne varsle deg med SMS må du registrere deg i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du ikke registrert dine kontaktopplysninger i her vil vi ikke kunne varsle deg med SMS.

Dersom avtalen ikke passer du kontakte feieren på angitt telefonnummer i varslet for å endre avtale. Det er ditt ansvar å tilrettelegge slik at vi får utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Gjør dette når du mottar varsel om feiing- og/eller tilsyn med fyringsanlegget

  • Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig. Med fyringsanlegg menes alle ildsteder, luker, spjeld, brannmurer og hele skorsteinen.

  • Steng alle luker og spjeld på fyringsanlegget for å unngå at sotet kommer ut ved feiing.

  • Ikke fyr i ovnen.

  • Sørg for at feieren har sikker adkomst for feiing og tilsyn av hele fyringsanlegget. Dette må være på plass før vi kan feie fra tak

  • Sørg for at pipehatt eller lignende fjernes før feiing eller er tilpasset slik at det enkelt kan fjernes ved feiing og inspeksjon.

  • Sørg for at sotluka kan åpnes slik at sot kan fjernes og pipa kan inspiseres fra innsiden. Det er svært viktig at sotluka blir tømt etter feiing for å redusere faren for brann i skorsteinen.