Beredskapsavdelingen - Utrykningsstyrken

I Salten Brann IKS legger vi vekt på mange forhold når nye medarbeidere skal ansettes. For deg som ønsker å bli brannkonstabel i utrykningsstyrken i selskapet gjelder følgende:

Ønsket utdanning/kompetanse:
Generell studiekompetanse eller fagbrev. Å jobbe i beredskap innebærer mye praktisk jobbing, så bakgrunn fra et håndtverkeryrke eller annen beredskapsbakgrunn vil være positivt. Men, det er ikke et absolutt krav.

Følgende vil telle positivt:

  • Førerkort klasse C
  • Førerkort kl BE
  • Utrykningsskjøringskompetanse, påskrift nr 160 på førerkortet
  • Gjennomført brevkurs ved Norges Brannskole
  • Vanndykkersertifikat

Helse:
Alle som ansettes i beredskap må regne med å gjøre tjeneste som røyk-, rednings- og kjemikaliedykker. Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse. Les mer om våre opptaksprøver til høyre på denne siden.
 

Forebyggende avdeling - Tilsyn

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller yrkesutdanning for brannkonstabel eller fagutdanning som feiersvenn. Ut fra behov vil også annen bakgrunn kunne være aktuell.
 

Forebyggende avdeling - Feierseksjonen

Feiere skal inneha svennebrev i feierfag eller tilsvarende for å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Ønsket utdanning/kompetanse er fagbrev som feier.

Lærling i feierfaget

Du kan som ungdom gå i lære hos oss for å bli feier, da må du ha grunnkurs i bygg- og anleggsteknikk.
Du får i utdanningen hos oss: 3 års læretid i bedriften med til sammen 17 uker kurs på Norges Brannskole.
Tverrfaglig eksamen og svenneprøve må bestås for å få fagbrev som feier.

Det er positivt om søkerne har førerkort og gjennomført brevkurs ved Norges Brannskole.