Når du skal montere nytt ildsted i eksisterende bolig må du...

  1. Finne et ildsted som dekker ditt behov for oppvarming
  2. Følg monteringsanvisning for montering
  3. Fyll ut meldeskjema for montering av ildsted. papirversjon (PDF, 50KB) eller elektronisk

For mer informasjon om montering av ildsted kan du følge denne linken