Læringsmål

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne/vite:

  • Forklare hva som skal til for at en brann oppstår
  • Forklare enkel brannutvikling
  • At forskjellige slokkemidler har forskjellig egnethet
  • Si noe om farene med brannrøyk
  • Identifisere forskjellige slokkemidler
  • Bruke håndholdt slokkeapparat

 

Varighet: 3 timer

Forkunnskaper: Ingen
Pris: 995,- kr/deltaker

Antall deltakere: < 20 stk.

Kontaktinfo: kurs@saltenbrann.no eller bruk skjema: