I henhold til brannvernloven og HMS-lovgivning skal både eier og bruker av bygg ha kunnskaper om brannsikkerhet.
Kurset er derfor spesielt rettet mot eier av bygg, HMS-ansvarlig, verneombud, brannvernleder samt personell og ledere som har roller knyttet til forbyggende brannvernarbeid.

Våre kurs er tilpasset forskrift om brannforebygging.

Innhold i kurs:

 • Eier og brukes ansvar
 • Eier og brukers oppgaver
 • Enkel brannteori
 • Tekniske og organisatoriske tiltak
 • Aktive og passive tiltak
 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging av dokumentasjon
 • Skjema og sjekklister
 • Enkel risikoanalyse
 • Brannstrategi
 • Innføring i slokkemidler og bruk av disse

Varighet: 2 dager
Forkunnskaper: Ingen
Pris: 5 500,- kr/deltaker inkl. lunsj
Antall deltakere: 12-20 stk.

Kontaktinfo: kurs@saltenbrann.no eller bruk skjema: