Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere et ildsted, men den som monterer ildstedet må ha kjennskap til de regler som gjelder for skorsteinen og ildstedet slik at det fungerer som forutsatt. Regelverket som gjelder for ildstedet står i monteringsanvisningen. Regelverk for eldre ildsteder kan du lese i eldre ildsteder uten dokumentasjon.

Vi anbefaler at man bruker godkjent montør da brannfaren kan bli unødvendig stor ved feil montering.