Både ja og nei.

Det er alderen på ildstedet, boligtype og utslippskrav som i hovedsak bestemmer om dette er lov.

Avstander til brennbare og ubrennbare materialer, bæreevne i gulvet og type pipe har også betydning.

Her finner du mer informasjon om eldre ildsteder uten dokumentasjon