Sakslisten for møtet er:

Sak 10/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 11/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 12/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 13/23 Revisjon av budsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2023 - 2026
Sak 14/23 Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS
Sak 15/22 Eventuelt

Saksdokumentene distribueres til representantskapets medlemmer pr e-post, og er dessuten tilgjengelig via lenkene til høyre på denne siden.

 

Vel møtt