Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen.

 

Kommunene har følgende antall stemmer:

Kommunene har følgende antall stemmer.
KommuneStemmerKommuneStemmerKommuneStemmer
Beiarn 1Gildeskål1Saltdal2
Bodø 9Hamarøy1Steigen1
Fauske3Meløy2Sørfold1
Værøy1