Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 22. Mai 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00.

Blant sakene som skal behandles er revidert årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2024 - 2026, samt ny selskapsavtale for NKS110 IKS. Fullstendig saksliste er som følger: 

Sak 25/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling

Sak 26/23 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 21. april 2023

Sak 27/23 Konstituering av nytt styre

Sak 28/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. og apr. 2023)

Sak 29/23 Revidering av budsjett- og økonomiplan for 2023 (Rep.sak 13/23)

Sak 30/23 Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS (Rep.sak 14/23)

Sak 31/23 Møteinnkalling til representantskapet 23. juni 2023 (teams)

Sak 32/23 Revidering av styrets møteplan

Sak 33/23 Eventuelt

Saksdokumenter sendes ut pr e-post til styremedlemmene. I tillegg er det lenke til dokumentene til høyre på denne siden.