Styremøter

Styret i Salten Brann IKS har seks planlagte styremøter årlig. Tre gjennomføres i første halvår og tre gjennomføres andre halvår.