Møtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 7. februar 2022 i tidsrommet 15:00 – 18:00. Saksdokumenter sendes kun ut elektronisk.

Agenda for møtet er:

Sak 01/22: Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 02/22: Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 13. desember 2021
Sak 03/22: Orientering om hendelser (presentasjon i møtet)
Sak 04/22: Orientering om foreløpig økonomisk status for 2021(presentasjon i møtet)
Sak 05/22: Orientering om status i arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (presentasjon i møtet)
Sak 06/22: Orientering om arbeidsprosessen angående «benchmark» (presentasjon i møtet)
Sak 07/22: Oppfølging av effektiviseringskrav i budsjett 2022
Sak 08/22: Harmonisering av selskapsavtalen for 3 IKS
Sak 09/22: Plan for gjennomføring av dialogmøtet med eierne 11. februar 2022
Sak 10/22: Plan for gjennomføring av strategisamling for styret 21. mars 2022
Sak 11/22: Eventuelt

Lenker til saksdokumenter finnes til høyre på siden.