Møtet gjennomføres i Salten brann IKS sine lokaler på Albertmyra i Bodø i tidsrommet 09:30 - 15:00, sammen med de andre IKS'ene i Salten og Salten IUA.

Møteplan for dagen er som følger:

09:30 - 11:30: Representantskapsmøte IRIS Salten
11:30 - 12:00: Lunsj 
12:00 - 13:00: Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten
13:00 - 14:30: Representantskapsmøte Salten brann IKS
14:30 - 15:00: Representantskapsmøte Salten IUA (- Hamarøy, + Røst og Rødøy)

Møtedokumenter er å finne ute til høyre på siden. 

Vel møtt!