Møtets hovedfokus er budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026 

Agenda og dokumenter publiseres senere