Agenda for møtet er som følger:

Sak 46/22 - Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 3/10 og 23/11 2022

Sak 47/22 - Orientering om representantskapets behandling av BØP for 2023 – 2026

Sak 48/22 - Økonomimelding

Sak 49/22 - Eiermøte februar 2023 – gjennomgang av agenda

Sak 50/22 - Møteplan for styret i år 2023

Sak 51/22 - Eventuelt

 

Saksdokumenter finnes til høyre på siden.

 

Vel møtt!