Styremøtet starter direkte etter strategisamlingen som gjennomføres samme dag fra kl 12:00 til 16:00.

Sakslisten for møtet er som følger: 

Sak 34/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 35/23 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. mai 2023
Sak 36/23 Orientering - økonomisk status (perioden januar tom mai 2023)
Sak 37/23 Rapportering til styret - arbeidsmiljø
Sak 38/23 Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027
Sak 39/23 Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi
Sak 40/23 Utredningsprosess - organisering av 110-tjenesten / alarm
Sak 41/23 Eventuelt

Lenker til saksdokumentene finnes til høyre på siden.