Siste styremøte for 2017 gjennomføres denne dagen 1700 -1900. Møtet finner sted på Bodø Brannstasjon.

 

Saksliste:

Sak 42/17

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling (PDF, 427KB)

Sak 43/17

Underskriving av protokoll fra styremøte 11. oktober 2017

Sak 44/17

Orientering om drift- og økonomistatus (PDF, 490KB)

Sak 45/17

Orientering om fremdrift for ansettelse av prosjektleder (PDF, 324KB)

Sak 46/17

Møteplan 2018 (PDF, 134KB)

Sak 47/17

Vedtak intensjonsavtale Albertmyra 2 (sendes som e-post)

Sak 48/17

Agenda eiermøte 2018 (PDF, 787KB)

 

 

 

Eventuelt