Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten og oppsigelse av avtale om alarmtilkobling til 110-sentralen i Nordland

110-sentralen i Nordland har et varslingsområde som inkluderer alle kommuner i Nordland fylke, bortsett fra Bindal. I tillegg hadde vi varsling fra følgende kommuner i Troms fylke: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Lavangen og Salangen.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), har vedtatt at 110-varslingsområdet skal følge politidistriktene. Dette betydde en endring i nødmeldetjenesten for overnevnte kommuner. I praksis vil dette si at alle telefoner til nødnummer 1-1-0 rutes fra 110-sentralen i Nordland og til 110-sentralen i Troms.

Etter 02.01.2019 er det 110-sentralen i Troms som foretar utalarmering av brannvesenene i disse kommunene.

For de kunder som hadde alarmtilkobling til 110-sentralen i Bodø (ABA-kunder), ble disse fra 02.01.2019 flyttet til alarmmottak for 110-sentralen i Troms. Dette var den mest praktiske løsningen, i og med at disse kommunene befinner seg i 110 Troms sitt varslingsområde.

Alarmkundene trengte ikke å foreta seg noe vedrørende selve omrutingen. Det medføre heller ingen kostnader for selve omrutingen. Kundeforholdet ble etter dette overført til den enkelte kommune.

Inntil videre vil 110-sentralen i Nordland / Salten Brann IKS fortsette med å fakturere alarmkundene. Selv om alarmmottaker er i Troms, så vil fakturaene være som før.

 

Spørsmål omkring dette kan rettes til Alarmavdelingen på alarm@saltenbrann.no eller tlf. 755 46 860 #2 (08:00-15:30)

 

Vi håper at kundene har vært fornøyd med kundeforholdet den tid alarmtilkoblingen har vært rutet til 110 Nordland