Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten og oppsigelse av avtale om alarmtilkobling til 110-sentralen i Nordland

110-sentralen i Bodø har et varslingsområde som inkluderer alle kommuner i Nordland fylke, bortsett fra Bindal. I tillegg har vi varsling fra følgende kommuner i Troms fylke: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Lavangen og Salangen.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), har vedtatt at 110-varslingsområdet skal følge politidistriktene. Dette betyr en endring i nødmeldetjenesten for overnevnte kommuner. I praksis vil dette si at alle telefoner til nødnummer 1-1-0 skal rutes fra 110-sentralen i Bodø og til 110-sentralen i Tromsø.

Etter 02.01.2019 er det 110-sentralen i Tromsø som vil foreta utalarmering av brannvesenene i disse kommunene.

For de kunder som har alarmtilkobling til 110-sentralen i Bodø (ABA-kunder), vil disse fra 02.01.2019 få flyttet sitt alarmmottak til 110-sentralen i Tromsø. Dette fordi det vil være den mest praktiske løsningen, i og med at disse kommunene befinner seg i 110-Tromø sitt varslingsområde.

Dersom du fortsatt vil ha alarmtilkobling til en 110-sentral, trenger du som alarmkunde ikke å foreta deg noe vedrørende selve omrutingen. Det vil heller ikke medføre noen kostnader for selve omrutingen. Kundeforholdet vil etter dette bli overført til den enkelte kommune.

Inntil videre vil 110-sentralen i Bodø / Salten Brann IKS fortsette med å fakturere alarmkundene. Selv om alarmmottaker er i Troms, så vil fakturaene være som før.

 

Spørsmål omkring dette kan rettes til Magne Brunes (brannmester), magne.brunes@saltenbrann.no, Joakim Jarnæs (leder 110-sentralen i Bodø), joakim.jarnaes@saltenbrann.no eller alarm@saltenbrann.no TLF:755 46 860 (08:00-15:30)

 

Vi håper at du har vært fornøyd med kundeforholdet den tid alarmtilkoblingen har vært rutet til 110-sentralen i Bodø.

 

 

Med hilsen

110-sentralen i Bodø