Viktig informasjon til alle kunder i Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund med direktetilkoblet brannalarm mot 110-sentralen i Troms.

Etter nøye gjennomgang og revidering av dagens priser for direktekobling til brannvesenet ble det i 2019 besluttet å fase inn en landsomfattende prismodell som baserer seg ut ifra størrelse og type formål for hver enkelt bygg.

Dette er en mer hensiktsmessig og logisk prissetting som i større grad reflekterer objektets kompleksitet. Prismodellen er delt opp i 5 ulike priskategorier hvor bygg blir registrert inn i ut ifra det totale bruttoareal og/eller antall boenheter.

Innfasingen ble innført for alle tilkoblede objekt i Nordland våren 2020 – og innføres nå for Sør-Troms i 2022. Den nasjonale prismodellen vil gjelde for nye kunder fom. 01.01.2022 og eksisterende kunder fom. april 2022.

På bakgrunn av overnevnte er det behov for å få tilsendt info om bruttoareal / antall boenheter for hver enkelt tilknyttede objekt. Vi ber om at info blir oversendt på e-post til alarm@saltenbrann.no

For nærmere informasjon om selve prismodellen trykk HER

Har dere spørsmål eller andre henvendelser vedrørende deres kundeforhold kan dere kontakte vår alarmavdeling på telefon 75 54 68 60 #2 eller e-post: alarm@saltenbrann.no