Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt at organisering av 110- regioner skal følge politidistriktenes yttergrenser. (Jfr. rundskriv fra DSB av 15.03.2016). 
Bakgrunnen for flyttingen var harmonisering mellom politidistriktene og 110-regionene.
Dette medfører at Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune skal flyttes over til 110-sentralen i Tromsø.

Til opplysning så skulle også Gratangen kommune vært flyttet over, men de gikk inn i samarbeid med Ofoten Brann og faller derfor inn under dekningsområdet til 110-sentralen i Nordland.