Tiltak for å unngå unødige brannalarmer

Røydykkere i arbeid

 
HAR DU UNØDIGE BRANNALARMER?

Dette kan enkelt forhindres!

 

Definisjon unødig alarm: alarm som skyldes feil i utløsning, teknisk feil, osv. uten at brann har oppstått.

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.

Vi i brann- og redningstjenesten ser at brannalarmer alt for ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil og bygningsarbeider.

Tiltak for å unngå unødige brannalarmer


 • Skifte til en bedre detektortype
 • Finn en annen plassering av detektoren
 • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
 • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
 • Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
 • Oppgradere/skifte brannalarmanlegget

Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene.

Ta kontakt med installatøren/leverandøren av brannalarmanlegget for å finne den beste løsningen for ditt bygg.

I TILLEGG MÅ DU SOM HUSEIER:

 

 • Utpeke én ansvarlig for brannalarmanlegget
 • Skaffe deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer
 • Gi opplæring til brukerne av bygget
 • Selv gjennomføre hyppig ettersyn av brannalarmanlegget
 • Leie et firma som kontrollerer brannalarmanlegget minst en gang per år
 • Kontakte installatør dersom det er feil på brannalarmanlegget
 • Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
 • Ha rutiner for å hindre at arbeid på selve brannalarmanlegget fører til unødig alarm

DU SOM BRUKER BYGNINGEN MÅ:

 

 • Skaffe deg informasjon om bruken av brannalarmanlegget
 • Alltid sette på kjøkkenavtrekket før matlaging
 • Rengjøre avtrekksfilteret en gang per kvartal (i oppvaskmaskinen eller for hånd)
 • Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
 • Finne løsning for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig (for eksempel sette på beskyttelsesdeksel med lokal alarm)
 • Melde fra til eier om feil på brannalarmanlegget • Før service på anlegget må 110-sentralen kontaktes

Ta brannalarmen på alvor og gjør deg kjent med branninstruksen på bygget.

Uheldige ringvirkninger ved unødige brannalarmer

Vi har sett at personer har havnet i livsfarlige situasjoner på grunn av at brannalarmen ikke tas på alvor.

Unødige brannalarmer fører til at brukerne av bygningen mister respekten for brannalarmer og evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.

For bedrifter kan unødige brannalarmer føre til stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

 

ANDRE VIRKNINGER:

Utrykninger med tunge brannbiler øker risikoen for trafikkulykker.

Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.

110 Nordland

Telefon alarmansvarlig 110:755 46 860
Telefon andre henvendelser:755 46 850

 

Salten Brann IKS | saltenbrann.no | FB: Salten Brann IKS
Adresse: Olav V gate 200, 8070 Bodø | Telefon: 75 55 74 05 | Orgnr: 990 565 325