Salten Brann IKS betjener kunder over hele Nordland med automatisk brannalarm tilknyttet
selskapets 110-sentral og de ulike brannetatene i Nordland fylke. De siste årene har selskapet
dessverre opplevd en økning i unødige alarmer daglig, og hvor det erfares at brukere av
bygninger utviser mangelfull forståelse for utløst alarm og/eller mangler tilstrekkelig kjennskap til gjeldende rutiner for varsling ved utløst alarm.

Med mål om få til en betraktelig reduksjon i denne type hendelser ser vi oss nødt til å øke
kravet og gebyret for unødig utrykning. Dette for å sikre brannvesenets kapasitet til å ivareta
hendelser som har et reelt behov for umiddelbar hjelp, redusere unødige utrykninger som
bidrar til økt risiko i trafikkbildet, samt forhindre uhensiktsmessige kostnader tilknyttet
døgnbemannet beredskap. Hovedmålet er at du som kunde skal være sikret en pålitelig og
kostnadseffektiv tjeneste når behovet for bistand er reelt og sekundene teller.

Selskapet tillater seg å minne på om at det er kunden som har ansvar for årlig vedlikehold og
kontroll av anlegget, tilrettelegging og orientering overfor bygningens brukere, samt andre tiltak som bidrar til å redusere omfanget av unødige alarmer.

Send oss gjerne en henvendelse dersom det er behov for gjennomgang av forebyggende
tiltak, eventuelt ved andre forespørsler tilknyttet alarmavtale.