Oversikt over gjeldende satser for gebyr tilknyttet alarmtilkobling mot 110-sentralen i Nordland for 2021.

  • Servicegebyr:     

Kr.3.150,-

  • Unødig utrykning:       

Kr.7.500,-

Servicegebyr blir belastet alarmabonnementets registrerte eier etter utført oppdrag og med kopi av logg for registrert utkalling. Gebyret blir belastet ved utrykninger hvor beredskap blir bedt om å bistå ved avstilling av alarm, bytte av glass på manuelle meldere og andre resurskrevende oppgaver som er underlagt bygningseiers ansvar.

Gebyr for unødig utrykning blir belastet alarmabonnementets registrerte eier etter loggført hendelse hvor utrykningen kan bli betegnet som unødig. Om gjeldende kriterier og rutiner ved falsk alarm blir overholdt og det gjøres tiltak for å unngå unødig bruk av ressurser, vil det bli tatt med i vurdering for hvorvidt gebyr skal pålegges kunde.

Nordland 110 gjør oppmerksom på at det kan være lokale variasjoner i størrelsen på gebyrer da disse fastsettes av kommunestyret i den enkelte kommune.