Bevissthet om et godt arbeidsmiljø

Våre medarbeidere skal trives med sitt arbeide. De skal komme hele og friske til neste arbeidsdag.

Salten Brann IKS vil oppnå en positiv og sikkerhetsbevisst kultur gjennom tydelig lederskap og personlig ansvar, med tydelige mål, oppfølging og tilbakemelding.

Våre medarbeidere - heltid, deltid og i kontrakt - skal ha den kompetanse, trening, øving og de ressurser som er nødvendige for et helsefremmende og skadeforebyggende arbeidsmiljø.

Våre nye medarbeidere skal følges opp gjennom selskapets innføringsprogram for nyansatte.

 

Arbeidsmiljømål for Salten Brann IKS

Salten Brann IKS har satt som mål at ansatte som daglig eller i perioder utsettes for stoffer eller kjemikalier, skal ha tilgang til system for registering av eksponeringer i samsvar med forskrift om utførelse av arbeide kapittel 2.

  • Som arbeidsgiver skal Salten Brann IKS sørge for at det føres register over eksponeringer i samvar med § 31-1 i forskriften om utførelse av arbeid.
  • Salten Brann IKS skal sørge for at vernetjenesten er i stand til å utføre sitt virke.

Selskapets mål og oppnåelsen av disse, vurderes minst en gang pr. år.