Salten Brann IKS har arbeidet målrettet med å redusere omfanget av falske brannalarmer. 

Håndtering av falske alarmer er belastene på flere måter. Det gir økt fare for trafikkulykker, stress for våre mannskaper, økt miljøutslipp og redusjon i beredskap og håndteringsevne. 

I 2018 registrerte vi 650 falske alarmer. Ved starten av 2024 er dette antallet redusert med mer enn 30 prosent. 

Salten Brann vil fortsette arbeidet med å redusere antallet falske alarmer og sette opp nye mål når ledelsens gjennomgang for 2023 er fullført.

 

Kvalitetsmål for Salten Brann IKS

  • Reduksjon i antall falske brannalarmer