Salten Brann IKS søker etter løsninger som gir reduserte miljøkonsekvenser i driften av selskapet.

Som et ledd i dette skal selskapet velge produkter, tjenester, operativt materiell og forbruksvarer som er minst mulig negative for det ytre miljø.

Våre oppdrag avsluttes ikke før vi har tatt vare på avfall som er produsert av selskapet.

Selskapet har som mål at ansatte skal etablere «miljøbevissthet» til det beste for samfunnet.

Miljømål for Salten Brann IKS

Overordnet mål

Stoppe klimaendringene (FNs bærekraftsmål nr. 13):

Salten Brann IKS skal jobbe systematisk for å redusere selskapets miljø- og klimaavtrykk, og strekke seg etter å bli klimanøytral.

Vi skal levere vårt bidrag til at verden når 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Miljømål

  • Reduksjon av klimagassutslipp fra fossilt drivstoff med 30 prosent innen 2030

I 2020 slapp Salten Brann ut ca. 82tonn CO2 fra forbruk av ulike typer drivstoff.