Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives, for kommunene i Salten skal søknad om handel sendes til Salten Brann IKS.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være brannvesenet i hende innen 1. mai.

Den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, fra egnet handelslokale eller salgssted over disk og av betjening.

Salten Brann IKS har utarbeidet en veileder for deg som ønsker å drive med salg av fyrverkeri klasse II og III. Denne kan du laste ned til høyre på denne siden.