Brannloven gir brannvesenet omfattende pålegg og reaksjonsmidler. Brannvesenets lokale tilhørighet, lokalkunnskap, forvaltningskompetanse og generelle tillit i befolkningen gir dog mulighet til å løse de fleste saker uten bruk av enkeltvedtak og omfattende reaksjonsmidler.
Brannvesenet gir veiledning til publikum. Veiledningsplikten skjer innenfor Forvaltningslovens rammer og begrenses av brannvesenets rolle som tilsynsmyndighet.

 
Tilsynet omfatter en rekke forskjellige risikoområder:
 • Bruk av bygg og områder hvor brann kan medføre tap av flere liv
 • Bruk av bygninger, anlegg, opplag, tuneller og liknende med særlig brannfare eller fare for
  stor brann, eller store samfunnsmessige konsekvenser
 • Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg
 • Feiertilsyn i boliger – ildsteder og piper
 • Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff - gass i sameier og borettslag,
  serveringssteder, fabrikker etc.
 • Virksomheters gjennomføring av systematisk helse-. miljø- og brannsikkerhetsarbeid etter
  Internkontrollforskriften
 • Brannlovens aktsomhetsbestemmelser og bruk av åpen ild
I tillegg skal brannvesenet motta meldinger eller søknad og føre tilsyn med:
 • Store arrangementer i byggverk eller på område som normalt ikke benyttes til slik type
  arrangement
 • Handel med fyrverkeri og bruk av fyrverkeri utenom sesong